หลักสูตร การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอ Public Speaking & Presentation


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


สถาบัน IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School รับเชิญไปบรรยายกึ่งสัมมนา ให้กับกลุ่มบริษัท East Water Group ในคลาส Public Speaking & Presentation สำหรับ Brand Ambassador ทั้ง 8 ท่าน

ติดตามการสอน Corporate Training และคลาสอื่นๆของสถาบันได้ที่
Facebook.com/ideoperformingarts

หรือสนใจติดต่อเพื่อเชิญไปสอน In-House Training ได้ตามช่องทางข้างล่างนี้
Line Id : piaideo26
Mobile : 081-414-0544 (คุณเปีย)