தீப்பொறியாய் திருப்பூர் சுடலையின் அனல் பறக்கும் உரை | Sudalai Angry Speech


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


01-01-2018 கல்லல் | திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத்தொகுதி | நாம் தமிழர் கட்சி கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம்

எழுச்சியுரை:
திருப்பூர் சுடலை

சீமான் உரை :
https://www.youtube.com/watch?v=g3nE-ux3sWI

நாம் தமிழர் கட்சி – அதிகாரப்பூர்வ காணொளிகள் | Naam Thamizhar Katchi Official Videos | Naam Tamilar Seeman Videos | Naam Tamilar Seeman Speech | Naam Tamilar Party Latest Videos | Naam Tamilar Seeman Speech 2017 | Seeman 2017 | Seeman Funny Speech 2017 | Seeman Angry Speech 2017 |

Note: If you wish to share this video, please make sure to embed the link and share the original source. Please avoid any other methods of copying or duplicating the video, and help us support anti-piracy measures in any way you can. Thank you-Prabhakaran Kalaikkoodam