நாடும் நாமும் | Nadum Naamum | Nellai Kannan Speech | New Super Comedy Speech


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


நாடும் நாமும் நெல்லை திரு. கண்ணன் ஐயா அவர்களின் அருமையான நகைசுவை சொற்பொழிவு
Title : Nadum Naamum
Speech by : Nellai Kannan

The best speech in the public meeting