మానసిక శక్తులు – ఏకాగ్రత || SWAMI VIVEKANANDA || AKELLA RAGHAVENDRA


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


#BestMotivationalvideos #motivationalvideos #Telugumotivationalvideos, #bestmotivationalvideos #motivationalspeech ,#latestmotivationalvideos,#bestmotivationalvideos, #motivationalvideos2017 #Howtoreachhightsinlife #Successrules #Howtogetsuccess #Rulesofsuccess

Best Motivational videos motivational videos Telugu motivational videos, best motivational videos motivational videos Telugu, motivational speech ,latest motivational videos,best motivational videos,motivational videos 2017 ,motivational video for students,motivational videos for success in life, motivational videos in Telugu ,motivational videos by Akella Raghavendra, motivational videos for success

Please watch: “S S RAJAMOULI || BAHUBALI || AKELLA RAGHAVENDRA || SECRET BEHIND THE SUCESS OF RAJAMOULI”

-~-~~-~~~-~~-~-

Best Motivational videos motivational videos Telugu motivational videos, best motivational videos motivational videos Telugu, motivational speech ,latest motivational videos,best motivational videos,motivational videos 2017 ,motivational video for students,motivational videos for success in life, motivational videos in Telugu ,motivational videos by Akella Raghavendra, motivational videos for success

Best Motivational videos motivational videos Telugu ప్రముఖవ్యక్తిత్వవికాసనిపుణులు, IAS అభ్యర్థులశిక్షకులు, మోటివేషనల్స్పీకర్,ఉపన్యాసకులు, రచయిత, తెలుగుభాషాభిమాని. ఆంత్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, ఫిలాసఫీలాంటివివిధశాస్త్రాలపైగట్టిపట్టుఉన్నవిద్యావేత్త.
ప్రతివ్యక్తిపుట్టినప్పుడుసామాన్యంగానేపుడతారు. కానిఎదిగేకొద్దీ.. ఎగిరేకొద్దీ.. పెరిగేకొద్దీ.. జీవితంలోఒక్కోమలుపూతిరిగేకొద్దీ.. జీవితంలోఒక్కోఅడుగూవేసేకొద్దీ.. అసామాన్యులుగానిలబడాలి. “Purity at Heart, Clarity at Mind” అన్నదివిజయానికిమూలం–ఆకెళ్లరాఘవేంద్రగారు
Akella Raghevendra, a renowned Motivational Speaker, an accomplished IAS Trainer, decorated Author, Writer and more. Mr. Akella has been responsible for delivering lectures at hundreds of colleges, schools, corporates and TV Shows. An active participant on several TV channels on Talk Shows, Mr. Raghavendra is well known in social and business circles as a man with a social commitment and one with a vision to bring in changes in our outlook of humaneness. of theocially and economically downtrodden, and the visually For More Details and Queries please contact:
Akella Raghavendra
Motivational Speaker | IAS Trainer
E-Mail : akellaraghavendra@yahoo.com ;
arfoundation1089@gmail.com
Contact : +91-9849311109, +91-8985894254
www.akellaraghavendra.com
Follow us on: https://www.facebook.com/AkellaRaghavendraa

Best Motivational videos Motivational videos Telugu