వైయస్ఆర్ తెలంగాణపై ఎంత అక్కసు ఉందో చూడండి, హైదరాబాద్ లో ఉండాలంటే పాస్ పోర్టు కావాలి.
Recomended Videos:Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


YSR provoking rayalaseema people against Telangana after first phase of election
YSR COMMENTS ON TRS POTHIREDDYPADU HYDERABAD KI PASSPORT BUSINESS ISSUE AT NANDYALA PUBLIC MEETING 09-04-2009

Recomended Videos: