PM Narendra Modi Speech in Mysore BJP Samavesha – Part – 01


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


Dighvijay News – PM Narendra Modi Speech in Mysore BJP Samavesha

►http://www.dighvijaytv.in/index.html
►https://www.facebook.com/DighvijayNews/

ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶ
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿ ಉಡುಗೊರೆ
ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ೩ ಕೆ.ಜಿ.ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿ ಉಡುಗೊರೆ
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಮಾವೇಶವಾದ್ದರಿಂದ‌ ಉಡುಗೊರೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ‌ ನಡೆಯಲೆಂದು ಗಣಪತಿ ಉಡುಗೊರೆ
ಮೈಸೂರು ಪೇಟ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಹಾರ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಉಡುಗೊರೆ